Copyright Harefield Cottage© 2018. All Rights Reserved.

Privacy Policy

 

This privacy Policy governs the manner in which Harefield Cottage collects, uses, maintains and discloses information collected from users (“User”) of the harefieldcottage.com website (“Site”).  This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Harefield Cottage.

 

We may collect personal identification and/or information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, place an order, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site.  Users may be asked for, as appropriate, name, e-mail address, mailing address.

 

Users may, however, visit our Site anonymously.

 

We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us.  Users can always refuse to supply personally identifiable information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

 

We may collect non personal identifiable information about Users whenever they interact with our Site.  Non-personal identifiable information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilised and other similar information.

 

Our Site may use “cookies” to enhance User experience.  User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them.  Users may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent.  If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

 

Harefield Cottage collects and uses Users personal information for the following purposes:

To send periodic e-mails

The e-mail address Users provide for order processing, will only be used to send them information and updates pertaining to their order.  It may also be used to respond to their inquiries, and/or other requests or questions.

 

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices in line with EU and Dutch law, to protect against unauthorised access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, transaction information and data stored on our Site.

 

Harefield Cottage has the discretion to update this privacy policy at any time.  When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page.  We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect.  You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

 

By using this Site, you signify your acceptance of this policy and our Terms of Service.  If you do not agree to this policy, please do not use our Site.  Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

 

If you have any question about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us using the Contact Form on this site.

-----

 

Deze privacy statement regelt de wijze van informatie welke Harefield Cottage verzameld, gebruikt, onderhoud en openbaar maakt van gebruikers (“Gebruiker”) op de harefieldcottage.com website (“Site”).  Deze privacy statement geldt voor de Site en alle producten en diensten aangeboden door Harefield Cottage.

 

Wij kunnen mogelijk persoonlijke identificatie en/of informatie van Gebruikers verzamelen op verschillende manieren, inclusief maar niet gebonden tot, wanneer de Gebruiker onze site bezoek, een bestelling plaatst en in verband met andere activiteiten, services, functies of middelen die wij beschikbaar stellen via onze Site.  Gebruikers kunnen worden gevraagd naar, indien nodig, naam, e-mail, woonadres.

 

Gebruikers kunnen echter ook onze Site anoniem bezoeken.

 

Wij verzamelen alleen persoonlijke identificatie informatie van de Gebruiker als deze Gebruiker vrijwillig deze informatie aan ons verstrekt.  Gebruikers kunnen altijd weigeren deze persoonlijke identificatie informatie te verstekken, dit kan er echter wel voor zorgen dat bepaalde activiteiten op de Site niet toegankelijk zijn.

 

Wij kunnen niet persoonlijke identificatie informatie verzamelen over Gebruikers wanneer deze actief zijn op onze Site.  Niet persoonlijke identificatie informatie bestaat onder andere uit de browser naam, type computer en technische informatie over de verbinding welke de Gebruiker gebruikt voor verbinding met de Site, zoals bijvoorbeeld Windows versie en internet provider en andere vergelijkbare informatie.

 

Onze site kan "cookies" gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren.  De Gebruikers webbrowser plaatst cookies op hun harde schijf voor het bijhouden van gegevens en soms om informatie te vergaren.  De Gebruiker kan er voor kiezen dat hun browser deze cookies weigert, of waarschuwt dat er een cookie is verzonden.  Wanneer dit ingesteld is houd er rekening mee dat sommige delen van de Site niet volledig zal functioneren.

 

Harefield Cottage verzameld en gebruikt Gebruikers persoonlijke informatie voor de volgende doeleinde:

Het verzenden van periodieke e-mails

Het e-mailadres welke door de Gebruiker is aangegeven voor het verwerken van orders wordt alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en updates betreffende hun bestelling.  Het kan ook gebruikt worden als antwoord op verzoeken en of andere vragen.

 

Wij hanteren gepaste gegevensverzameling, opslag en verwerking praktijken in lijn met de EU en Nederlandse wetgeving, ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, transactie informatie en data opgeslagen op onze Site.

 

Harefield Cottage heeft de discretionaire bevoegdheid om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen.  Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum herzien aan de onderkant van deze pagina.  We moedigen gebruikers aan regelmatig te controleren op deze pagina voor eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven over hoe we helpen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen blijven te beschermen.  U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacy beleid periodiek te lezen en zich bewust te worden van de wijzigingen.

 

Door het gebruik van deze Site, geeft u aan dat u akkoord gaat dit beleid en onze Terms of Service. Indien u niet akkoord gaat met dit beleid, dan kunt u onze website niet gebruiken.  Uw voortgezet gebruik van de Site na het publiceren van wijzigingen in dit beleid zal worden geacht als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

 

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, neem dan contact met ons via de 'Contact Us' knop op de site.