Copyright Harefield Cottage© 2018. All Rights Reserved.

Website Terms and Conditions of Use

 

By accessing this website, you are agreeing to be bound by these website Terms and conditions of Use, and all applicable laws and regulations.  If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site.  The materials contained in this website are protected by copyright law.

 

The use of this website is purely for personal use only.  No material, either photos, text, published, or completed products, are for commercial use.  You may not modify, copy or replicate any of the aforementioned in any way.  All products, documents, photos and graphics on this website are the work of us, or are licensed to us.

 

We will never share your details with any third party.

 

Shipping prices are displayed and configured for all mainland EU countries (please see our Shipping Policy).  For any orders outside of the EU, a quote can be provided via e-mail, exluding taxes.  Any customs fees applied by your country is your own responsibility, not that of Harefield Cottage.

 

 

Disclaimer

 

The materials on Harefield Cottage website are provided “as is”.  Harefield Cottage makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties.  No items sold on this site are suitable for children under the age of 14 due to small parts.

 

 

Limitations

 

In no event shall Harefield Cottage be liable for any damages arising out of the use of materials on Harefield Cottage site.

 

The materials appearing on Harefield Cottage website could include technical, typographical or photographic errors.  Harefield Cottage may make changes to the materials contained on its website at any time, without notice.

 

Harefield Cottage has not reviewed all of the sites linked to its Internet website and is not responsible for the contents of any such linked site(s).  The inclusion of any link does not imply endorsement by Harefield Cottage or the site.  Use of any such linked website is at the user’s own risk. 

 

 

Governing Law

 

Harefield Cottage is governed by Dutch law and is a registered company in the Netherlands. 

 

 

 

Terms en Condities voor gebruik van deze website

 

Met het betreden van deze website gaat u akkoord met deze Terms en Condities en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het gebruik van of de toegang tot deze site is verboden.  De materialen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.

 

Het gebruik van deze website is puur voor persoonlijk gebruik.  Geen enkel materiaal, ofwel foto's, geprint, gepubliceerd, of voltooide producten, zijn voor commercieel gebruik.   U mag op geen enkele wijze iets wijzigen, kopiëren of repliceren van het bovengenoemde.   Alle producten, documenten, foto's en afbeeldingen op deze website zijn het werk van ons, of in licentie gegeven aan ons.

 

Wij verstrekkenn uw gegevens niet aan andere partijen.

 

Verzendkosten zijn vermeld en geconfigureerd voor alle EU landen (zie onze Shipping Policy).  Voor bestellingen buiten de EU, een offerte kan via e-mail worden aangevraagd, dit is exclusief belasting.  Alle eventuele douane kosten zijn voor rekening van de klant, niet voor Harefield Cottage. 

 

Disclaimer

 

De materialen op Harefield Cottage website worden geleverd "as is".  Harefield Cottage geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst af hierbij alle andere garanties.  Alle artikelen op deze site zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 vanwege kleine onderdelen.

 

Beperkingen

 

In geen geval zal Harefield Cottage aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van materialen op Harefield Cottage website.

 

De materialen op Harefield Cottage website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten.  Harefield Cottage kan te allen tijde wijziging aanbrengen in de materialen die zich bevinden op haar website zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Harefield Cottage heeft niet alle gelinkte sites getest die verwijzen naar de website op het internet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site(s).  Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Harefield Cottage of de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht

 

Harefield Cottage valt onder het Nederlands recht en is een geregistreerd bedrijf in Nederland.